blank
blank

Zadzwoń do nas
22 629 14 08

Mistrzostwa

Elitarne Mistrzostwa Polski w Makijażu Permanentnym 2022

 

 

Jest mi niezmiernie miło poinformować Was, że po dwóch latach przerwy wracamy z Elitarnymi Mistrzostwami Polski w Makijażu Permanentnym Long-Time-Liner. Tegoroczna edycja Mistrzostw odbędzie się w dniu 24.04.2022r, podczas Targów Beauty Forum w Centrum Konferencyjnym PTAK Warsaw Expo w Nadarzynie. W mistrzostwach mogą wziąć udział tylko osoby posiadające Licencje 1 lub Step-By-Step Eyebrows + Step-By-Step Lips. Wśród nadesłanych do 31.03.2022r zgłoszeń wyłonimy 11 finalistów. Finaliści zaprezentują swoje umiejętności podczas Targów Beauty Forum w dniu 24.04.2022r. Wsród Finalistów wybierzemy 3 zwycięzców, których prace będą odznaczały się najwyższymi notami Jury.

Do zobaczenia

Magdalena Bogulak

 

PLIKI DO POBRANIA I PRZESŁANIA (PODPISANE PRZEZ UCZESTNIKA):

Karta Zgłoszenia
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

 

Regulamin uczestnictwa

§ 1. Informacje ogólne 

 1. Elitarne Mistrzostwa Polski w Makijażu Permanentnym Long-Time-Liner® odbędą się 24 kwietnia 2022r roku podczas targów BEAUTY FORUM 2022r Aleja Katowicka 62, 05-830 Nadarzyn – Centrum Konferencyjne PTAK Warsaw Expo (dalej: „Mistrzostwa”).
 2. Organizatorem Elitarnych Mistrzostw Polski w Makijażu Permanentnym Long-Time- Liner® 2022 jest Centrum Makijażu Permanentnego i Centrum Szkoleniowe Magda Bogulak, Warszawa, ul. Piękna 52 (dalej: „Organizator”).
 3. Mistrzostwa odbędą się w godzinach 9.30-16.00. 
 4. Harmonogram mistrzostw: 

– 9.30-10.00 – losowanie stanowisk, zdjęcia modelek przed zabiegiem, przygotowanie stanowisk pracy
– 10.00-12.00 – Pigmentacja brwi (pudrowa lub ombre)
– 12.00-14.00 – Pigmentacja ust (technika dowolna)
– 14.00 – ocena Jury
– 14.30 – zdjęcia modelek po zabiegach
– 15.30 – ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród na scenie głównej BEAUTY FORUM. 

§2. Warunki uczestnictwa 

 1. Elitarne Mistrzostwa Polski w Makijażu Permanentnym Long-Time-Liner® przeznaczone są wyłącznie dla linergistek/lingeristów metody Long-Time-Liner® (praca zgłoszeniowa oraz praca podczas mistrzostw muszą być wykonane barwnikami i urządzeniem Long-Time-Liner).
 2. W mistrzostwach może wziąć udział linergistka/lingerista, która posiada aktualną licencję Long-Time-Liner® (Licencja 1 lub Styp-By-Step) i w przepisowym czasie prześle formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami. Sposób wyboru Uczestników opisany został w §4 Regulaminu.
 3. Uczestnictwo w Elitarnych Mistrzostwach Polski w Makijażu Permanentnym Long- Time- Liner® jest bezpłatne. 
 4. Uczestnik Elitarnych Mistrzostw Polski w Makijażu Permanentnym Long-Time- Liner® we własnym zakresie zapewnia udział modelki do wykonywania konkursowych zabiegów.  
 5. Uczestnik i modelka wyrażają zgodę na bezpłatne i nieograniczone czasowo ani terytorialnie utrwalenie, wykorzystanie m.in. poprzez rozpowszechnienie, udostępnienie, użycie w Internecie i innych mediach swojego wizerunku utrwalonego na Mistrzostwach przez Organizatora na zdjęciach i nagraniach video (również z użyciem audio) wypełniając i podpisując formularz zgłoszeniowy. 
 6. W przypadku wyboru/zmiany modelki, Uczestnik zobowiązuje zapoznać ją z treścią niniejszego Regulaminu, w szczególności w zakresie dotyczącym zgody na utrwalenie i wykorzystanie jej wizerunku.

§3. Nadsyłanie zgłoszeń 

 1. Zgłoszenia do udziału w Elitarnych Mistrzostwach Polski w Makijażu Permanentnym Long- Time-Liner® należy nadsyłać do dnia 31 marca 2022 roku ( wypełniając odpowiedni formularz oraz przesyłając wymagane załączniki umieszczone na stronie Organizatora www.longtimeliner.pl/ mistrzostwa ) na adres e-mail: kontakt@bogulak.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Centrum Makijażu Permanentnego Magdy Bogulak, ul. Piękna 52, 02-672 Warszawa 
 2. Wymagane dokumenty zgłoszeniowe:
  – Wypełniony formularz zgłoszeniowy Uczestnik
  – Załączniki do formularza:
  Załącznik nr 1 – Zdjęcia bez retuszu 3 prac makijażu permanentnego brwi (Ombre lub Pudrowe)
  Załącznik nr 2 – Zdjęcia bez retuszu 3 prac makijażu permanentnego ust.
  Załącznik nr 3 – Skan / Zdjęcie dyplomu LTL (Licencja 1 lub Step-By-Step Brwi i Usta).
  Załącznik nr 4 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (Informacja dotycząca zasad przetwarzania danych). 
 3. Uczestnik oraz Modelka wyrażają zgodę na bezpłatne i nieograniczone czasowo ani terytorialnie utrwalenie, wykorzystanie m.in. poprzez rozpowszechnienie, udostępnienie, użycie w Internecie i innych mediach przez Organizatora wizerunku utrwalonego na przesłanych w zgłoszeniu zdjęciach w celach reklamowych Mistrzostw. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej i nieograniczonej czasowo licencji do wykorzystania w powyższym zakresie przesłanych zdjęć oraz oświadcza, iż posiada do nich autorskie prawa majątkowe. 

§4. Wybór uczestników 

 1. Organizator spośród nadesłanych i prawidłowo wypełnionych zgłoszeń dokona wyboru 11 ( jedensatu ) Uczestników (Finalistów), którzy wezmą udział w Elitarnych Mistrzostwach Polski w Makijażu Permanentnym Long- Time-Liner® w dniu 24 kwietnia 2022 roku. 
 2. Pełna lista Uczestników zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora do dnia 14 kwietnia 2022 roku. 
 3. O zakwalifikowaniu do udziału w Elitarnych Mistrzostwach Polski w Makijażu Permanentnym Long-Time-Liner® każdy Uczestnik zostanie dodatkowo poinformowany osobiście, telefonicznie lub via e-mail. 
 4. Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Elitarnych Mistrzostwach Polski w Makijażu Permanentnym Long-Time-Liner® podczas Targów Beauty Forum PTAK EXPO przez Finalistę, jest przesłanie podpisanych zgód do przetwarzania danych osobowych i publikacji wizerunku Uczestnika oraz modelki. 
 5. Uczestnicy we własnym zakresie ponoszą wydatki związane z udziałem w Mistrzostwach np. dojazd, nocleg, udział modelki. 

§5. Jury Mistrzostw i wybór Zwycięzcy 

 1. W Jury Elitarnych Mistrzostw Polski w Makijażu Permanentnym Long-Time-Liner® zasiadają: Magda Bogulak – Master Trainer marki Long-Time-Liner w Polsce oraz Trenerzy Long-Time-Liner. 
 2. Jury dokonuje niezależnej oceny wykonanych zabiegów w dniu Mistrzostw na podstawie efekty pracy Uczestników Elitarnych Mistrzostw Polski w Makijażu Permanentnym Long- Time-Liner®. 
 3. Jury przyznaje każdemu Uczestnikowi punkty w skali od 1 do 10 przy czym, punkty 8,9,10 każdy Trener zasiadający w Jury może przydzielić tylko jeden raz (osobno za pigmentację brwi, osobno za pigmentację ust). 
 4. W przypadku remisu ostateczną decyzję w zakresie wyboru Zwycięzcy podejmuje Magda Bogulak.
 5. Jeżeli organizator Mistrzostw uzna, że poziom rywalizacji jest wyrównany, to dla transparentności wyników dopuszcza się przeprowadzenie oceny dwu etapowo (przyznając oceny w skali od 1 do 3):
  a. Trenerzy Centrali + Trenerzy Regionalni – I etap, po zakończeniu czasu przyznanego na wykonanie makijażu,
  b. Uczestnicy Mistrzostw  – II etap, po zakończeniu oceny przez Trenerów, jednak uczestnik nie może oddać głosu sam na siebie.
  Otrzymane punkty sumuje się i wygrywa osoba o najwyższych notach z obu etapów głosowania.

§6. Nagrody 

 1. I Miejsce. Tytuł Mistrzyni Polski w Makijażu Permanentnym Long-Time-Liner , dyplom oraz statuetka, Sprzęt Long –Time – Liner® Conture Liner Duo wraz z walizką o wartości ok. 27.000 zł. 
 2. II Miejsce. Tytuł Vicemistrza Polski w Makijażu Permanentnym Long-Time-Liner, dyplom oraz statuetka, udział w szkoleniu Elite Linergist w Centrum Makijażu Permanentnego Magdy Bogulak w Warszawie o wartości 7.380zł. 
 3. III Miejsce. Tytuł Drugiego Vicemistrza Polski w Makijażu Permanentnym Long- Time-Liner, dyplom oraz statuetka, pigmenty oraz akcesoria do makijażu Long-Time- Liner o łącznej wartości 5.000 zł brutto.
 4. Pozostali Finaliści otrzymają pamiątkowe dyplomy z Elitarnych Mistrzostw Polski w Makijażu Permanentnym Long-Time-Liner® oraz Puchary.

§7. Sponsorzy 

1. Sponsorami Elitarnych Mistrzostw Polski w Makijażu Permanentnym Long-Time- Liner są: 

– Firma Long-Time-Liner® Niemcy
– Centrum Makijażu Permanentnego i Centrum Szkoleniowe Magda Bogulak

§8. Pozostałe informacje 

 1. Administratorem danych osobowych jest firma Igmar Magdalena Bogulak, ul. Piękna 52, Warszawa (NIP: 1130943700). 
 2. Uczestnik Mistrzostw wyraża zgodę na utrwalanie przebiegu mistrzostw w materiałach VIDEO, AUDIO oraz FOTO oraz wyraża zgodę na bezpłatne i nieograniczone czasowo ani terytorialnie wykorzystanie jego wizerunku w ramach relacji i promocji wydarzenia. 
 3. Uczestnik zobowiązuje się do zapoznania z niniejszym Regulaminem przed wysłaniem zgłoszenia udziału w Mistrzostwach. Uczestnik, przesyłając zgłoszenie oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego treść.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, miejsca przeprowadzenia Mistrzostw. 
 5. Finalista w dniu Mistrzostw zobowiązany jest do punktualnego stawiennictwa w miejscu wydarzenia wraz z własnym urządzeniem oraz pigmentami firmy Long-Time-Liner, a także innymi niezbędnymi materiałami i akcesoriami, przy czym fotel i lampę zapewnia Organizator. 
 6. Nadesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z zawarciem umowy z Organizatorem zgodnie z niniejszym regulaminem. Uczestnik Mistrzostw tym samym akceptuje regulamin, warunki uczestnictwa i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu i innych dokumentach zgłoszeniowych na zasadach wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133. Poz.883 z późniejszymi poprawkami). 
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy ogólne w tym Kodeksu Cywilnego. 
 8. Organizator zastrzega prawo do zmiany Regulaminu w przypadku gdy będzie to wymagane przepisami prawa lub innymi zdarzeniami, które nie były znane Organizatorowi w dniu ogłoszenia Regulaminu. 
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie www.longtimeliner.com.pl/mistrzostwa 

Dodatkowych informacji udziela:

Magda Bogulak,
tel. 602 779 986 kontakt@bogulak.pl 

 

Centrum makijażu permanentnego

Rezerwacja online Warszawa:

Logo portalu Booksy

ul. Piękna 52, Warszawa
Telefon: +48 602 779 986
E-mail : kontakt@bogulak.pl

Godziny otwarcia:
Pon – Pt: 9.00 – 21.00
Sobota: 9.00 – 16.00

Zamówienia i dofinansowania szkoleń:

Rafał Prejs
Specjalista ds. sprzedaży
Telefon: +48 668 223 101
E-mail: sklep@bogulak.pl

Godziny przyjmowania zamówień:
Pon-Pt: 9.00 – 16.00

Sprzedaż online 24h:
sklep.bogulak.pl