blank
blank

Zadzwoń do nas
22 629 14 08

Dofinansowania KFS

DOFINANSOWANIA DO 100% – KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

Realizujemy szkolenia z makijażu permanentnego w oparciu i środki pozyskane z KFS ( Krajowy Fundusz Szkoleniowy )

Rozdysponowaniem środków KFS zajmują się będą lokalne Urzędy Pracy. Aby pozyskać środki na szkolenie w ramach KFS ( Krajowy Fundusz Szkoleniowy ) należy udać się lub zadzwonić do właściwego dla siebie PUP (Powiatowy Urząd Pracy). Urzędnik PUP po przeprowadzeniu wywiadu określi czy i jakie przysługują środki danej osobie.

Otrzymaj środki na rozwój zawodowy! Jesteśmy Instytucją Szkoleniową zarejestrowaną w Polskim Rejestrze Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.14/00136/2017. Od 2017 roku świadczymy usługi szkoleniowe, współpracując z urzędami pracy, co pozwoliło nam pozyskać ponad 1.000.000 zł na szkolenia i wyszkolić ponad 1.000 osób.

blank

Dlaczego warto szkolić się z nami w 2024 roku?

Ponieważ mamy możliwość pozyskania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, dostosowanych do priorytetów wydatkowania ustalonych przez Ministra właściwego do spraw pracy w porozumieniu z Radą Rynku Pracy. Oto obszary, na które możemy uzyskać dofinansowanie:

PRIORYTETY WYDATKOWANIA KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO W ROKU 2024:

 • Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z nowymi procesami, technologiami i narzędziami pracy w firmach.
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego w zawodach deficytowych danego powiatu lub województwa.
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych.
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie umiejętności cyfrowych.
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej.
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowanego do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie zarządzania finansami i zapobiegania sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwach.

Priorytety Rady Rynku Pracy tzw. rezerwy KFS

 • Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników CIS, KIS, WToZ, ZAZ, członków/pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników przedsiębiorstw społecznych wskazanych przez MRiPS.
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób z co najmniej 15-letnim stażem pracy w szczególnych warunkach,  nieprzysługujących emerytury pomostowej.
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa, zgodnie z dokumentami strategicznymi/planami rozwoju.

Na podstawie PRIORYTETY KFS 2024

Dołącz do nas i rozwijaj się z dostępnymi środkami na szkolenia! Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o naszych ofertach i możliwościach uzyskania dofinansowania.

Rafał Prejs
Specjalista ds. sprzedaży
tel. 668 223 101

Centrum makijażu permanentnego

Rezerwacja online Warszawa:

Logo portalu Booksy

ul. Piękna 52, Warszawa
Telefon: +48 602 779 986
E-mail : kontakt@bogulak.pl

Godziny otwarcia:
Pon – Pt: 9.00 – 21.00
Sobota: 9.00 – 16.00

Zamówienia i dofinansowania szkoleń:

Rafał Prejs
Specjalista ds. sprzedaży
Telefon: +48 668 223 101
E-mail: sklep@bogulak.pl

Godziny przyjmowania zamówień:
Pon-Pt: 9.00 – 16.00

Sprzedaż online 24h:
sklep.bogulak.pl