Zadzwoń do nas
22 629 14 08

Dofinansowania KFS

DOFINANSOWANIA DO 100% – KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

Realizujemy szkolenia z makijażu permanentnego w oparciu i środki pozyskane z KFS ( Krajowy Fundusz Szkoleniowy )

Rozdysponowaniem środków KFS zajmują się będą lokalne Urzędy Pracy. Aby pozyskać środki na szkolenie w ramach KFS ( Krajowy Fundusz Szkoleniowy ) należy udać się lub zadzwonić do właściwego dla siebie PUP (Powiatowy Urząd Pracy). Urzędnik PUP po przeprowadzeniu wywiadu określi czy i jakie przysługują środki danej osobie.

Środki finansowe z KFS przeznaczone są dla:

 • Pracowników oddelegowanych na szkolenie przez pracodawcę z branży beauty i kosmetycznej
 • Właścicieli działalności gospodarczych zatrudniających przynajmniej 1 pracownika na pełny etat
 • Osób bezrobotnych i trwale bezrobotnych zarejestrowanych przynajmniej 6 m-cy w Urzędzie Pracy
 • Osoby chcące się przebranżowić z kodów PKD branż najbardziej dotkniętych pandemią koronawirusa czyli: hotelarskiej, restauracyjnej i gastronomicznej

UWAGA! PODMIOTY NIE ZATRUDNIAJĄCE ŻADNEGO PRACOWNIKA NA UMOWĘ O PRACĘ W PEŁNYM WYMIARZE NIE MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE Z KFS W ROKU 2021!

W różnych okresach realizowane są różne projekty. Aby skorzystać z finansowania należy śledzić aktualności PUP i w czasie naboru wniosków złożyć dokumenty. Jeśli kwalifikujesz się do skorzystania ze środków KFS – skontaktuj się z nami! Pomożemy Ci przejść drogę formalności i uzyskać dofinansowanie. Czas rozpatrzenia wniosku w PUP to 30dni.

PRIORYTETY WYDATKOWANIA KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO W ROKU 2021:

Priorytety tzw. „puli Ministra” czyli kwota 205 444 tys.zł

 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń zapobiegających
 • rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19 musiały ograniczyć swoją działalność
 • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników służb medycznych, pracowników służb socjalnych, psychologów, terapeutów, pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, prywatnych domów opieki oraz innych placówek dla seniorów/osób chorych/niepełnosprawnych, które bezpośrednio pracują z osobami chorymi na COVID-19 lub osobami z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości
 • wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego

Priorytety Rady Rynku Pracy tzw. rezerwy KFS czyli kwota 51 361 tys. zł

 • wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców
 • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej
 • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób dorosłych w nabywaniu kompetencji cyfrowych

Na podstawie PRIORYTETY KFS 2021

Masz pytania? Zadzwoń do nas!

Rafał Prejs
Specjalista ds. sprzedaży
tel. 668 223 101

Szkolenia

ul. Piękna 52, Warszawa
T: +48 602 779 986
E: info@bogulak.pl

Godziny otwarcia:
pon – pt: 9.00 – 21.00
sobota: 9.00 – 16.00

Zamówienia i dofinansowania szkoleń:

Rafał Prejs
Specjalista ds. sprzedaży
T: +48 668 223 101
E: sklep@bogulak.pl

Godziny przyjmowania zamówień:
9.00 – 16.00

Sprzedaż online:
sklep.bogulak.pl